Aviso de procedimento concursal para recrutamento de Assistentes Operacionais, na modalidade de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial